русский.
Espanol.
Portugues.

Filter results
Close

Filters

Once you filter the results, you can download all of the results in a zip file by clicking "Download All".

Filter by language:

Filter by Material Type:

Courses

Resources

كيف أتأكَّد من أنَّني مؤمن فعلًا — دليل الطالب — HCKC Student Manual
كيف أتأكَّد من أنَّني مؤمن فعلًا — دليل الطالب — HCKC Student Manual

This is the Arabic 5th Edition of the How Can I Know I am a Christian? Student Manual. File Type: PDF, File Size: 780 KB, 11-2020 تاريخ آخر تنقيح

Arabic ArabicStudent Manual
كيف أتأكَّد من أنَّني مؤمن فعلًا — دليل الدراسة — HCKC Study Guide
كيف أتأكَّد من أنَّني مؤمن فعلًا — دليل الدراسة — HCKC Study Guide

This is the Arabic 5th Edition of the How Can I Know I am a Christian? Study Guide. File Type: PDF, File Size: 431 KB, 11-2020 تاريخ آخر تنقيح

Arabic ArabicStudy Guide
كيف أتأكَّد من أنَّني مؤمن فعلًا — شهادة في الدرس — HCKC Certificate
كيف أتأكَّد من أنَّني مؤمن فعلًا — شهادة في الدرس — HCKC Certificate

This is the Arabic 5th Edition of the How Can I Know I am a Christian? course certificate. File Type: PDF, File Size: 373 KB, 11-2020 تاريخ آخر تنقيح

Arabic ArabicCertificate
Kako mogu znati da li sam hrišćanin? – Priručnik za Studente – Student Manual
Kako mogu znati da li sam hrišćanin? – Priručnik za Studente – Student Manual

Kako mogu znati da li sam hrišćanin? – Priručnik za Studente: 5. Izdanje. PDF, 664 KB, (How Can I Know I am a Christian? Student Manual Serbian) Datum poslednje revizije: 10-2020

Serbian SerbianStudent Manual
Kako mogu znati da li sam hrišćanin? – Vodič za Proučavanje – Study Guide
Kako mogu znati da li sam hrišćanin? – Vodič za Proučavanje – Study Guide

Kako mogu znati da li sam hrišćanin? – Vodič za Proučavanje: 5. Izdanje. PDF, 443 KB, (How Can I Know I am a Christian? SG Serbian) Datum poslednje revizije: 10-2020

Serbian SerbianStudy Guide
Kako mogu znati da li sam hrišćanin? – Svedočanstvo – Certificate
Kako mogu znati da li sam hrišćanin? – Svedočanstvo – Certificate

Kako mogu znati da li sam hrišćanin? – Svedočanstvo: PDF, 140 KB, (How Can I Know I am a Christian? Certificate Serbian) Datum poslednje revizije: 10-2020

Serbian SerbianCertificate
Kā es varu zināt, ka esmu kristietis? – Studenta rokasgrāmata – Student Manual
Kā es varu zināt, ka esmu kristietis? – Studenta rokasgrāmata – Student Manual

Kā es varu zināt, ka esmu kristietis? – Studenta rokasgrāmata: 5.labojums. PDF, 747 KB, (How Can I Know I am a Christian? Student Manual Latvian) Pēdējais revidēšanas datums. 11-2019

Latvian LatvianStudent Manual
Kā es varu zināt, ka esmu kristietis? – Studiju ceļvedis – Study Guide
Kā es varu zināt, ka esmu kristietis? – Studiju ceļvedis – Study Guide

Kā es varu zināt, ka esmu kristietis? – Studiju ceļvedis: 5.labojums. PDF, 484 KB, (How Can I Know I am a Christian? Study Guide Latvian) Pēdējais revidēšanas datums. 11-2019

Latvian LatvianStudy Guide
Kā es varu zināt, ka esmu kristietis? – sertifikāts – Certificate
Kā es varu zināt, ka esmu kristietis? – sertifikāts – Certificate

Kā es varu zināt, ka esmu kristietis? – sertifikāts: PDF, 150 KB, (How Can I Know I am a Christian? Certificate Latvian) Pēdējais revidēšanas datums. 11-2019

Latvian LatvianCertificate
Ինչպե՞ս կարող եմ վստահ լինել, որ ես ճշմարիտ քրիստոնյա եմ – Ուսանողի ձեռնարկ – Student Manual
Ինչպե՞ս կարող եմ վստահ լինել, որ ես ճշմարիտ քրիստոնյա եմ – Ուսանողի ձեռնարկ – Student Manual

Ինչպե՞ս կարող եմ վստահ լինել, որ ես ճշմարիտ քրիստոնյա եմ – Ուսանողի ձեռնարկ: 5-րդ խմբագրում. PDF, 800 KB, (How Can I Know I am a Christian SM Armenian) Վերջին անգամ վերանայվել է. 02-2019

Armenian ArmenianStudent Manual
Ինչպե՞ս կարող եմ վստահ լինել, որ ես ճշմարիտ քրիստոնյա եմ – Ուսուցման ուղեցույց – Study Guide
Ինչպե՞ս կարող եմ վստահ լինել, որ ես ճշմարիտ քրիստոնյա եմ – Ուսուցման ուղեցույց – Study Guide

Ինչպե՞ս կարող եմ վստահ լինել, որ ես ճշմարիտ քրիստոնյա եմ – Ուսուցման ուղեցույց: 5-րդ խմբագրում. PDF, 398 KB, (How Can I Know I am a Christian Study Guide Armenian) Վերջին անգամ վերանայվել է. 02-2019

Armenian ArmenianStudy Guide
Ինչպե՞ս կարող եմ վստահ լինել, որ ես ճշմարիտ քրիստոնյա եմ – Վկայական – Certificate
Ինչպե՞ս կարող եմ վստահ լինել, որ ես ճշմարիտ քրիստոնյա եմ – Վկայական – Certificate

Ինչպե՞ս կարող եմ վստահ լինել, որ ես ճշմարիտ քրիստոնյա եմ – Վկայական: PDF, 237 KB, (How Can I Know I am a Christian Certificate Armenian) Վերջին անգամ վերանայվել է. 02-2019

Armenian ArmenianCertificate
Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân? – Sổ Tay Học Viên – Student Manual
Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân? – Sổ Tay Học Viên – Student Manual

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân? – Sổ Tay Học Viên: Tái bản lần thứ 5. PDF, 941 KB, (How Can I Know I am a Christian? Student Manual Vietnamese) Sửa đổi lần cuối ngày 08-2018

Vietnamese VietnameseStudent Manual
Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân? – Hướng dẫn học – Study Guide
Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân? – Hướng dẫn học – Study Guide

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân? – Hướng dẫn học: Tái bản lần thứ 5. PDF, 566 KB, (How Can I Know I am a Christian? Study Guide Vietnamese) Sửa đổi lần cuối ngày 10-2018

Vietnamese VietnameseStudy Guide
Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân? – Chứng chỉ – Certificate
Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân? – Chứng chỉ – Certificate

Làm sao tôi biết mình là Cơ Đốc nhân? – Chứng chỉ: PDF, 261 KB, (How Can I Know I am a Christian? Certificate Vietnamese) Sửa đổi lần cuối ngày 10-2018

Vietnamese VietnameseCertificate
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นคริสเตียน – คู่มือผู้เรียน – Student Manual
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นคริสเตียน – คู่มือผู้เรียน – Student Manual

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นคริสเตียน – คู่มือผู้เรียน; ฉบับที่ 1. PDF, 979 KB, แก้ไขครั้งล่าสุดวันที่ : 08-2017

Thai ThaiStudent Manual
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นคริสเตียน – สมุดบันทึกโครงการ – Study Guide
เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นคริสเตียน – สมุดบันทึกโครงการ – Study Guide

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราเป็นคริสเตียน – สมุดบันทึกโครงการ: ฉบับที่ 1. PDF, 662 KB, แก้ไขครั้งล่าสุดวันที่ : 08-2017

Thai ThaiStudy Guide
Thai ThaiCertificate
Πώς Μπορώ να Γνωρίζω εάν Είμαι Χριστιανός; – Πιστοποιητικό – Certificate
Πώς Μπορώ να Γνωρίζω εάν Είμαι Χριστιανός; – Πιστοποιητικό – Certificate

Αυτό είναι το Πιστοποιητικό για το μάθημα Πώς Μπορώ να Γνωρίζω εάν Είμαι Χριστιανός; Ελληνική 5η Έκδοση. Τύπος Αρχείου: PDF, Μέγεθος Αρχείου: 317 KB, Τελευταία Αναθεώρηση: 05-2016

Greek GreekCertificate
Πώς Μπορώ να Γνωρίζω εάν Είμαι Χριστιανός; – Οδηγός Μελέτης – Study Guide
Πώς Μπορώ να Γνωρίζω εάν Είμαι Χριστιανός; – Οδηγός Μελέτης – Study Guide

Αυτός είναι ο Οδηγός Μελέτης για το μάθημα Πώς Μπορώ να Γνωρίζω εάν Είμαι Χριστιανός; Ελληνική 5η Έκδοση. Τύπος Αρχείου: PDF, Μέγεθος Αρχείου: 703 KB, Τελευταία Αναθεώρηση: 08-2016

Greek GreekStudy Guide
Πώς Μπορώ να Γνωρίζω εάν Είμαι Χριστιανός; – Εγχειρίδιο Μαθητή – Student Manual
Πώς Μπορώ να Γνωρίζω εάν Είμαι Χριστιανός; – Εγχειρίδιο Μαθητή – Student Manual

Αυτό είναι το Εγχειρίδιο Μαθητή για το μάθημα Πώς Μπορώ να Γνωρίζω εάν Είμαι Χριστιανός; Ελληνική 5η Έκδοση. Τύπος Αρχείου: PDF, Μέγεθος Αρχείου: 689 KB, Τελευταία Αναθεώρηση: 07-2016

Greek GreekStudent Manual
Как узнать, христианин ли я? — Сертификат –Certificate
Как узнать, христианин ли я? — Сертификат –Certificate

This is the Russian 5th Edition of the How Can I Know I am a Christian? course certificate. File Type: PDF, File Size: 237 KB, Date Last Revised: August 30, 2014

Russian RussianCertificate
Как узнать, христианин ли я? — Рабочая тетрадь — Study Guide
Как узнать, христианин ли я? — Рабочая тетрадь — Study Guide

This is the Russian 5th Edition of the How Can I Know I am a Christian? Study Guide. File Type: PDF, File Size: 649 KB, Date Last Revised: August 30, 2014

Russian RussianStudy Guide
Как узнать, христианин ли я? — Пособие для студентов — Student Manual
Как узнать, христианин ли я? — Пособие для студентов — Student Manual

This is the Russian 5th Edition of the How Can I Know I am a Christian? Student Manual. File Type: PDF, File Size: 882 KB, Date Last Revised: August 30, 2014

Russian RussianStudent Manual
Khmer KhmerStudy Guide
Khmer KhmerStudent Manual
Portuguese PortugueseCertificate
To obtain English Version of the Group Studies, Click here for information.
To obtain English Version of the Group Studies, Click here for information.

The English versions of the Group Studies materials are not available for download from our website. Printed copies can be purchased from https://www.teenchallengeusa.com/store/. Those outside of the USA can request electronic versions of the English Group Studies curriculum by contacting Global Teen Challenge at gtc@globaltc.org.

English EnglishOther
Examen y una hoja de respuestas – Test & Answer Key info
Examen y una hoja de respuestas – Test & Answer Key info

La edición española de Estudios de Grupo para Nuevos Cristianos Un examen y una hoja de respuestas para el examen están disponibles para este curso. Para solicitar una copia del Examen y o la hoja de respuestas de examen, por favor póngase en contacto con la oficina de Global Teen Challenge. Este examen y hoja de respuestas están sólo disponibles a profesores y otros educadores aprobados atravez de Global Teen Challenge.
Global Teen Challenge
PO Box 511
Columbus, GA 31902 USA
Teléfono: 1-706-576-6555
Email: gtc@globaltc.org

A test and an answer key for the test are available for this course. To request a copy of the test and or the test answer key, please contact the Global Teen Challenge office. This test and answer key are only available to teachers and other educators approved by Global Teen Challenge.

Global Teen Challenge
PO Box 511 Columbus, GA 31902 USA
Telephone: 1-706-576-6555
Email: gtc@globaltc.org
updated: 02/27/2012

Spanish SpanishOther
Spanish SpanishCertificate
Loading...

No more posts available.