русский.
Espanol.
Portugues.

Giới thiệu về tư vấn tại Thách Thức Thanh Thiếu Niên – Tờ ghi chú có Đáp án – Answers

Giới thiệu về tư vấn tại Thách Thức Thanh Thiếu Niên – Tờ ghi chú có Đáp án (Introduction to Counseling in Teen Challenge – Notesheet with Answers). This course provides a basic introduction to how counseling is used in the Teen Challenge ministry. This workshop is not just for full-time counselors. This is a basic course for all staff. PDF, 125 KB, Sửa đổi lần cuối vào tháng: 07-2019

Giới thiệu về tư vấn tại Thách Thức Thanh Thiếu Niên – Tờ ghi chú – Notesheet

Giới thiệu về tư vấn tại Thách Thức Thanh Thiếu Niên – Tờ ghi chú (Introduction to Counseling in Teen Challenge – Notesheet). This course provides a basic introduction to how counseling is used in the Teen Challenge ministry. This workshop is not just for full-time counselors. This is a basic course for all staff. PDF, 129 KB, Sửa đổi lần cuối vào tháng: 07-2019